Feng Shui Sfeeronderzoek voor Chinees Restaurant

Een Sfeeronderzoek begint met de analyse van de Feng Shui van het kantoorpand, woning of in dit geval een restaurant.

Uiteindelijke doel is het realiseren van een sfeer die klanten aantrekt en waarin zowel de medewerker als de gast zich prettig voelt. Op een “zichtbaar” niveau hebben we het dan over indeling, kleuren, type meubilair, verlichting en verdere aankleding. Op “onzichtbaar” niveau gaat het in Feng Shui termen om “de energie” of de sfeer van de ruimte en vooral hoe die energie zich door de omgeving en ruimte beweegt. Als we dat weten kunnen we met Feng Shui zorgen dat die energiestroom zodanig door de ruimte geleid wordt dat dit een positief effect heeft op hoe we ons voelen en gedragen met als gevolg meer welzijn en welvaart.

Feng Shui plattegrondFeng Shui Energymap, indeling naar plekken in de ruimte met meest gunstige energie.

Met Feng Shui analyseer je dus de energiestroom in een gebouw of ruimte. Die energie (Ch’i) heeft een effect op hoe wij een ruimte beleven, welk effect of welk gevoel het ons geeft. Dat is interessant omdat wij als mens altijd en overal beïnvloed worden door de Ch’i of energie om ons heen, of je dat nu wil of niet én of je je dat nu bewust bent of niet. Een ruimte of persoon kan je energie geven of juist energie vragen. We kennen allemaal het verschijnsel dat je moe uit de stad terugkomt; de drukte om je heen, alle mensen, het verkeer “nemen” energie. In de natuur gebeurt het omgekeerde effect daar laden we juist op, we krijgen energie.

Feng Shui kent methoden om “energie” te meten en zo te bepalen welke plekken in en om een gebouw energie “geven” en wat je kunt doen als dat niet zo is. Simpele ingrepen als een iets andere indeling, een andere functie van de ruimte of het plaatsen van specifieke aanpassingen volgens de 5 elementen (gebruik van vuur cq licht, stenen voorwerpen, metalen voorwerpen, echt water of planten) zorgen voor een verandering in energie en dus in beleving. Let wel… het gaat hier om echte voorwerpen en niet een afbeelding ervan, alhoewel dit wel een psychologisch effect kan hebben.

Feng Shui kijkrichtingenPer persoon de meest optimale Feng Shui kijk- en werkrichtingen bepalen om zo tot een goede indeling van de ruimte te komen.

Een tijd geleden werd ik door een architect gevraagd voor een Feng Shui onderzoek voorafgaand aan de verbouwing en restyling van een Chinees restaurant.
Belangrijke aspecten zijn dan de hoofdingang, de positie van de keuken en de indeling van het restaurant. Hiervoor bereken ik eerst de “energymap” van het pand zelf en vervolgens analyseer ik de energiestroom in het restaurant. Als eerste is dan indeling en routing belangrijk, als tweede de daadwerkelijke inrichting met kleur, meubilair en verlichtingskeuzes. Met de Feng Shui input voert de architect het tweede gedeelte uit.

Het Feng Shui Sfeeronderzoek bestond uit de volgende onderdelen:
Stap 1 – het maken van de Energymap
De plattegrond vertalen naar een “Feng Shui energymap”, ofwel een classificatie van de diverse ruimten naar gunstige en minder gunstige energie, dit bepaalt namelijk de indeling. Belangrijke plekken zoals het restaurantgedeelte zouden in het gedeelte met de goede energie geplaatst moeten worden, een toiletgroep kan op een mindere plek gesitueerd worden. Als dit niet mogelijk is kijk ik welke alternatieve oplossingen gebruikt kunnen worden.

Stap 2 – persoonlijke energie matchen met energie van gebouw
Vervolgens bekijk ik de meest optimale kijk- en werkrichtingen (in een woonhuis ook slaaprichting) van de gebruikers (eigenaar, medewerkers of bewoners). Aan de hand van de geboortedatum weet ik in welke richting (noord, zuid enz.) iemand het beste kan kijken om zijn taak of functie optimaal uit te voeren. Voor een Feng Shui inrichting die het welzijn bevordert koppel ik deze persoonlijke energie aan de meest gunstige energielocaties in het gebouw.

Stap 3 – repareer die klemmende deur!
Het bepalen van de algemene Feng Shui aanbevelingen dient om de energie (Ch’i) zo vloeiend mogelijk te laten stromen. Als je je bedenkt dat je Ch’i kunt vergelijken met een klant die bij je binnenstapt dan begrijp je dat het belangrijk is dat iemand zo gemakkelijk mogelijk binnen wil komen, zonder obstakels die hem of haar in de weg staan. Vervolgens roept de inrichting en styling van de ruimte een bepaald gevoel bij de bezoeker op. Dat gevoel wordt ingegeven door alle 5 de zintuigen. Hoe de ruimte ruikt, wat je ziet, hoort en bij wijze van spreken “proeft” (stijl van inrichting) en onze tastzin geven allemaal een signaal af. Staat de muziek te hard dan geeft dit een irritatie die je persoonlijke beleving van de ruimte verstoort. En dat kan in sommige gevallen ervoor zorgen dat iemand niet naar binnengaat, niets koopt of sneller weggaat. Een klemmende deur is op zich al vervelend maar geeft ook onbewust een signaal af “je mag hier niet naar binnen” en kan dus indirect een effect hebben op de inkomstenstroom.

Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld:
Het restaurant niet kunnen vinden omdat de bewegwijzering onduidelijk is, een donkere steeg waar je doorheen moet, vuilnisbakken in het zicht, geen duidelijke ontvangst (wel of niet zelf een tafeltje uitkiezen). Allemaal factoren die voor de Ch’i energie (jij dus) verwarring kunnen oproepen en daardoor invloed hebben op ten eerste de beleving van je gast of bezoeker maar indirect ook op de stroom van inkomsten.

Feng Shui aanbevelingenAan de hand van de energymap een lijst met aanbevelingen.

Stap 4 – de vertaling naar praktische toepassingen of een compleet inrichtingsvoorstel
Ingangen, balies, een bar of tafel, het toiletblok zijn allemaal “obstakels” die energie kunnen tegenhouden of doorlaten. Met de Energymap en de persoonlijke Feng Shui van de medewerkers bekijken we waar energie snel moet stromen en waar het beter tegengehouden kan worden om zo een optimale Ch’i-flow te genereren die bijdraagt aan meer welzijn en welvaart. Hierbij is nog geen rekening gehouden met kleur- en materiaalgebruik. Dit komt in de laatste fase.

Feng Shui indelingNaar aanleiding van de Feng Shui berekeningen een aantal mogelijkheden voor de indeling.

Reden voor een Feng Shui Sfeeronderzoek
Kantoor
– als basis voor een indelingsontwerp
– verbetering sfeer
– betere samenwerking, meer omzet en meer klanten

Woning
– betere sfeer, meer harmonie tussen gezinsleden
– basis voor andere inrichting
– in het algemeen meer welvaart en welzijn (geld, carrière, romantiek, liefde, gezondheid)

Ook een Feng Shui Sfeeronderzoek voor je bedrijf of huis laten uitvoeren?
Stuur me een e-mail of bel me op 06-53205588

Over de auteur

Nicky Beentjes  -  Kleurspecialist, Feng Shui Life Coach en Grafisch Vormgever. Ik werk voor creatieve ondernemers die verlangen naar minder stress en meer genieten en een sfeervol thuis met een goede energie.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>