Energy Clearing op Afstand
voor meer rust, focus en daadkrachtHoe zou het voor je zijn als je je moeiteloos meer ontspannen zou kunnen voelen?
Als stress makkelijker van je afglijdt en je je niet meer zo druk maakt over zaken waar je toch niks aan kunt veranderen?

Of het je nu gaat om meer ontspannen zijn, meer focus hebben, niet meer uitstellen maar gewoon doen of lekker slapen...

Het effect van de Energy Clearings op Afstand (Helder Hoofd Sessies) is voor ieder van mijn klanten anders. Dat lees je in de verhalen hieronder.

Voor het grootste effect boek je er 4 achter elkaar. Vind je dat spannend?

Eerst even bellen mag altijd (06 - 5320 5588) dan leg ik je er alles over uit.

PS  Je hoeft nergens naar toe, energiewerk kent geen afstand. Dus de sessies ontvang je gewoon thuis.

Ervaringen

Wat mijn klanten zeggen over Clearing Sessies

De laatste tijd heb ik spanningen door stress op het werk. Dit uit zich door een gespannen gevoel in mijn lichaam.

Ik kreeg ook veel negatief gedrag van sommige
mensen naar me toe op het werk, daar had ik veel last van.

Ik voelde vanaf het moment dat je mij de clearing begon te zenden (ongeveer rond 9 uur) een soort rust over me komen. Een meer ontspannen gevoel.

Zelfverzekerd, ontspannen en daadkrachtig

Ik had die dag een sollicitatiegesprek waarin ik me ook redelijk zelfverzekerd voelde. Ik voelde me de hele dag ontspannen, met een heldere geest, opgewekt en daadkrachtig.
Echt zo fijn!! De dagen erna bleef ik ook ontspannen dus het werkte nog even door.


Wat heb ik verder gemerkt: dat sommige mensen van wie ik het niet verwacht had, me verrasten met totaal ander (positiever dan verwacht) gedrag of een totaal andere
reactie op mij. Ik heb wat spanningen en negatieve gedachten kunnen loslaten.

Jouw clearing gaf me even een momentje van stevig in mijn schoenen staan en innerlijke rust.

Heel erg bedankt Nicky!
Je hebt me even een adempauze gegeven in deze stressvolle tijd.

Hartelijke groet,
Maria

Ik hak knopen door


Via een enquête kon ik een gratis clearing ervaren. Eerst heb ik gebeld met Nicky, om mij een beeld te kunnen vormen van haar, van wat ik zou kunnen verwachten en om aan te geven wat ik wel aan zou willen pakken.

Daarna ben ik het avontuur aangegaan en heb aansluitend een set van 4 aangevraagd.
Tussentijds hield ik een soort dagboekje bij. Op een gegeven moment schreef ik:
- Het lijkt alsof ik makkelijker bij mijn ‘tools’ kan komen. Ik hak knopen door. Krijg meer, maar ook makkelijker voor elkaar. -


De Clearings werken als katalysator

Nu zeg ik; het zijn mijn tools en is mijn eigen handelen, maar ik heb de indruk dat de clearings als katalysator hebben gewerkt om door te kunnen pakken.
Het doorpakken zette een aantal uiteenlopende dingen in gang die op hun beurt ook weer afzonderlijke effecten opleverden.


Stijgende lijn in persoonlijke groei

Om te zeggen waar wat nu precies door gekomen is of waar door kwam is me niet duidelijk. Dat hoeft ook niet voor mij. Per saldo ervaar ik sinds november een stijgende lijn in persoonlijke groei en heb ik het gevoel dat de bijdrage van Nicky een gunstig klimaat daarvoor heeft neergezet.


Mirjam

Meer Focus, Energie en Daadkracht nodig?
Boek jouw 4 weken Clearing op Afstand

Hoi Nicky, er lijkt inderdaad wel iets te gebeuren!

Diepere slaap

"Ik slaap opvallend veel dieper en droom indrukwekkende dromen maar ik word nog steeds zomaar een keer of drie per nacht wakker, zomaar uit een diepe slaap. Ik slaap dan wel gauw weer verder en dat is nieuw voor me. Ik ben al jaren een slechte onrustige slaper en als ik even stress heb in het dagelijks leven lig ik 's nachts te woelen...."

Een helder hoofd zonder koffie

"Tot mijn stomme verbazing smaakt de koffie mij 's morgens niet meer. Ik zal het toelichten: als ik op sta neem ik eerst een glas heet water en daarna twee mokken koffie, om een uurtje of tien nog een kop koffie en dat is het dan. Ik heb koffie echt nodig om helder te worden, helemaal na een slecht geslapen nacht. Verder drink ik geen koffie meer gedurende de dag anders merk ik dat de nacht er op, ik ben er heel gevoelig voor. Dus vanochtend heb ik met tegenzin drie kleine kopjes genomen en evengoed helder en goed gefunctioneerd vandaag!"

Kan beter bij mezelf blijven

"Het lijkt ook wel of ik beter bij mezelf kan blijven en niet gauw uit evenwicht raak, ik ben daar ook best gevoelig voor. Dus al met al heel positief.

Dank!

Hartelijke groet van Marijke

Ik heb de Clearings aangevraagd tegen het einde van het schooljaar, wanneer iedereen op zijn tandvlees loopt op mijn werk. na de eerste clearing voelde ik nog niet zoveel, de tweede keer voelde ik me een dag ontzettend slecht: moe, lusteloos, hoofdpijn.

Ik gaf een presentatie voor al mijn collega's in de aula waar ik erg tegenop zag. Nu was ik opeens heel overtuigend, kreeg ik positieve feedback vanuit de zaal en werden er goede vragen gesteld. Ik voelde me heel sterk! 


Goed kunnen focussen

Vervolgens, het zware einde van het schooljaar naderde, bleek ik me goed te kunnen focussen. De stapel scripties bleek opeens geen worsteling, maar een plezier om te lezen. Ik vloog er doorheen. En zelfs tijdens de laatste schoolweek bleef ik scherp en doortastend, een helder gevoel dus.

Silvia

Meer Ontspannen Zijn en Beter Slapen?
Boek jouw 4 weken Clearing op Afstand

Hi Nicky,

Heel erg bedankt voor de serie clearings.

“Voor de clearings was ik eraan gewend geraakt om elke nacht een of meerdere keren wakker te worden. Ik was ook heel erg druk in mijn hoofd, maar ik schreef dat toe aan de beginnende overgang. Vooral bij de eerste clearing was het effect enorm.

Eerst moe toen energiek


Ik was tijdens de clearing heel erg moe, maar na een paar uur werd ik er juist heel energiek van. En ik sliep de eerste paar nachten erna als een roosje. Heerlijk om op die manier bij te kunnen tanken. Het geeft me nu vooral een nog groter bewustzijn dat onrustig slapen niet persé nodig is en dat er dan dus dingen zijn die opgeruimd moeten worden.

Dat maakt voor mij duidelijk dat ik nog beter voor mezelf moet zorgen en eerder de tekenen van moeheid moet oppikken. Verder is het gewoon heerlijk om te weten dat de optie voor clearing beschikbaar is voor het geval ik er zelf niet uitkom.

Meer energie en meer zelfvertrouwen


Al met al heeft het me meer energie gegeven en meer zelfvertrouwen.”

Nogmaals bedankt.

Hartelijke groet,

Monique

Dag Nicky,

Dank je wel voor je clearing.
 Wat heb ik er van gemerkt?


Mijn lijf voelde geaard

Na je clearing heb ik die dinsdagmiddag en de volgende dag heel veel hoofdpijn gehad en was erg moe. Maar het lijf voelde stevig , geaard zeg maar aan.

Verder heb ik me prima gevoeld in de loop van de week. Het voelde aan alsof het net zo’n laatste zetje was die ik nodig had om mij ‘ weer’ bewust te zijn van mijzelf en talenten als je dat zo kunt noemen


In beweging gezet

Mijn frequentie is weer in beweging gezet.
Want soms heb je een klein duwtje nodig om je zelf weer te laten stromen.

Beste Nicky, dank je wel en ik hoop dat je nog heel veel mensen mag helpen.


Hartelijke groet,

Margriet


Verlang je naar minder Stress en meer Rust in jezelf?
Boek jouw 4 weken Clearing op Afstand

Veel energie om op te ruimen

Na de eerste clearing voelde ik allerlei tintelingen door mijn lijf en was nogal nuchter wat het zou gaan doen. Heb die nacht goed geslapen en had de volgende dag véél energie om op te ruimen. Heerlijk gewoon.

Rustiger van binnen en een complimentje

Ik had altijd hartkloppingen op mijn werk tijdens vergaderingen en aan het eind van de dag gierde de stress door mijn lijf! Niet leuk gewoon. Na vier Clearings werd het rustiger van binnen.

De senior die behoorlijk kort kan zijn gaf me een complimentje over de werkjes die klaar lagen voor de kinderen.

Bijzondere reactie

Een andere groepsleiding die geen contact maakte vroeg om een afspraak te maken om over de kinderen te praten.

Met de kinderen ging het al goed maar nu was er een nieuw meisje die erg naar binnen gericht was en nooit met iemand mee wilde om te werken.

Met mij liep ze meteen mee, keek me lachend aan en bleef ook op de stoel zitten tijdens het onderwijsmoment in mijn kamer.


Stomverbaasd reageerden de collega's. Ongelooflijk dat ze dat bij jou gedaan heeft was de reactie. Komt dit door de clearing? Of voelt het kind zoveel meer voorbij de woorden?


Alle leerkrachten aan de Clearing


Het is moeilijk uit te leggen en klinkt ook vaag. Concreet zijn er veel positieve veranderingen aan te wijzen.

Als een persoon verandert gaat de rest ook mee. Hoe mooi zal het zijn dat alle leerkrachten een clearing zouden nemen. Hoe gelukkig zouden de kinderen hier niet van worden.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Dank Nicky voor de hartsverbinding en de clearings.
Fijn weekend en liefs van Ingrid

Mijn hoofd voelde heerlijk leeg

Na een eerste Clearing en wat extra uitleg per mail ontving ik dit bericht van Monica.

Dank je voor de heldere uitleg! Ik heb het als heel erg fijn ervaren.
 Kan niet precies aangeven vanaf welke tijd, maar voelde mijn hoofd gisteren zo heerlijk leeg, de gedachtes die ik had waren heel positief, daar ben ik heel erg blij mee!
 Ik dobber zo vaak rond in de ellende…
Ik ga me zeker opgeven voor ‘meer van dit heerlijks’!
Dank je wel dat je dit voor ons doet!


Namasté,
Monica


Na deze Clearing vroeg ze de 5 weken Clearing aan. Ze verwoordde haar ervaring op de eerstvolgende Clearing als volgt:

Ik heb het precies toen gemerkt dat ik ineens beter kon zien en helderder in mijn hoofd werd, dacht ook op dat moment ‘ volgens mij is nu de clearing’!
 Ik vind het helemaal fantastisch, Dank Je wel!!


Weer contact met familie

Vandaag is voor mij "WERELDWONDERENDAG" Ik ontving twee mails van familieleden waar ik al tijden zo op hoopte maar waarmee het contact verwaterd was. Op de een of andere manier hebben de Clearingsessies wat spanning en weerstand op dat gebied weggehaald waardoor er weer contact kon zijn.


Monica


Toe aan Rust in je Hoofd?
Boek jouw 4 weken Clearing op Afstand

>