Feng Shui kent heel veel verschillende methoden met elk hun eigen kwaliteiten. De basis is het werken met onder andere het principe yin en yang, de 5 elementen (vuur, aarde, metaal, water en hout), de 8 trigrammen en de LoShu (magisch vierkant).

Bagua methode

Een prima methode om met Feng Shui en de principes kennis te maken. De Loshu (magisch vierkant met 9 vakken) wordt steeds op dezelfde manier over de plattegrond van de woning gelegd en geeft informatie over de diverse ruimten. Elk vak staat voor een levensgebied: helpende vrienden/reizen, carrière, kennis/wijsheid, familie/voorouders, rijkdom, roem/erkenning, huwelijk/relatie en kinderen/creativiteit. Door te kijken welke kamers op welk levensgebied liggen en de inrichting hiervan te bekijken kun je tot verrassende ontdekkingen komen over jezelf en je leven.
Stap 2 is het versterken van de levensgebieden met een of meerdere van de 5 elementen.

Het nadeel van deze methode is dat er geen rekening gehouden wordt met het tijdsaspect. Energie verloopt cyclisch en geavanceerdere Feng Shui methoden gebruiken het tijdsaspect wel.
Mijn eigen voorkeur gaat dan ook uit naar onderstaande Klassieke Feng Shui methoden.

BaZhai (8 mansions, 8 huizen Feng Shui)

Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de ligging van het pand (windrichting) en bij de geavanceerde methode ook het tijdsaspect. Panden en bewoners worden onderverdeeld in een Oost- en Westgroep. Elke groep kent zijn eigen gunstige windrichtingen die gebruikt kunnen worden voor de keuze van het juiste pand voor de bewoners, de plaatsing van meubilair én de kijk-, werk- en slaaprichtingen van de bewoners. De windrichtingen zelf zijn ook gekoppeld aan een van de 5 elementen en kunnen daarmee versterkt of verzwakt worden.

Flying Stars (vliegende sterren)

Deze methode maakt gebruik van de jaarlijkse, maandelijkse en soms zelfs dagelijkse veranderingen in de energie. Er wordt een geboortehoroscoop gemaakt van het pand die aangeeft welke energie waar zit. Per jaar en maand wordt ook aangegeven welke energieën aanwezig zijn. Dit is van belang om te ontdekken wat de oorzaak is van bijvoorbeeld problemen met gezondheid, relaties en financiën.

Een kamer met als basisenergie (ster) een Aarde 5 kan gezondheidsklachten geven voor een specifieke bewoner. Komt deze energie ook nog eens in het jaar én de maand in deze kamer dan wordt de kans op problemen met de gezondheid versterkt. De Flying Star Feng Shui geeft oplossingen en suggesties om problemen te voorkomen. Met de horoscoop van pand, jaar en maand is ook te zien waar in het pand financieel geluk zit en hoe dit het beste gestimuleerd kan worden.

BaZi (four pillars, chinese astrologie)

Hierbij wordt uitgegaan van de geboortedatum + tijd van de bewoners. Jaar, maand, dag en uur worden vertaald naar 4 pilaren met in elke pilaar een element voor de Heavenly Stem (tak) en een element voor de Earthly Branch (stam). Iedereen heeft daarmee 4 pilaren x 2 elementen die een interactie met elkaar aan gaan en zo de talenten en zwakheden en het levenspad aangeven. BaZi vormt de basis voor een Feng Shui Consult. Vaak zijn issues in de astrologie ook zichtbaar in het huis waar degene woont.

Xuan Kong Da Gua

Een methode die gebaseerd is op de I Tjing en duidelijkheid geeft over wat een pand brengt voor de bewoners. Positie van voordeur in relatie tot de omgeving (wegen, water) is hierbij erg belangrijk. Een paar graden verschil kan de oorzaak zijn van geluk of ongeluk.

Qi Men Dun Jia

Spirituele Feng Shui en the Art of War. Wat is de beste strategie om te ‘winnen’. Welke deity (spirituele gids) heb je zelf en hoe kun je deze inzetten voor wat jij wilt. Elke dag, elke 2 uur staan de deities op een andere positie. Qi Men Dun Jia is te gebruiken voor onderhandelingen, vragen over allerhande zaken, van aankoop woning tot carrière advies, kwijtgeraakte voorwerpen, relaties, financiële zaken etc.

Klassieke Feng Shui Oplossingen

Klassieke Feng Shui oplossingen om energie weer te laten stromen of tegen te houden zijn:
– gebruik van echt water (fontein) of yin water (water in schaal)
– draaiende fan (deze brengt de energie in beweging)
– muziek draaien (of juist niet als de ongunstige energie hiermee getriggerd wordt)
– zoutwater cure
– echt vuur (kaarsen, haardvuur)
– deuren of ramen openen of juist dichtlaten
– aanpassingen in de omgeving (plaatsen muur, waterpartij, vijver, bomen)
– plaatsen van zware metalen (metaal) of stenen (aarde) voorwerpen

Kleur heeft een psychologisch effect maar is geen klassieke Feng Shui remedie. De kleur rood is de enige kleur die een nadelig effect heeft als er sprake is van ongunstige aarde-energie (2 of 5) omdat hiermee de aarde energie versterkt wordt. Vuur versterkt Aarde.

Al deze oplossingen dienen, voor een gunstig effect, geplaatst te worden op de juiste datum en tijdstip. Dit gebeurt door een combinatie van Feng Shui Datumselectie, Xuan Kong Da Gua en Qi Men Dun Jia.

>